slub-konkordatowy

fot. ARCHIWUM PERFECT MOMENTS

Dzięki ustawie konkordatowej, podpisanej przez Polskę i Stolicę Apostolską w lipcu 1998r. dwie oddzielne ceremonie ślubne, tj. w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego, nie są już konieczne, aby związek małżeński w pełni uznawany był przez polskie prawo. Po uzyskaniu przez nowożeńców błogosławieństwa przed ołtarzem kościół w przeciągu 5 dni przesyła dokumenty zawarcia związku małżeńskiego do USC, który następnie sporządza akt ślubu. Ślub Konkordatowy jest więc ceremonią religijną jak i aktem prawnym. Młodzi, chcący pobrać się w ten sposób, muszą dopełnić niezbędnych formalności. Na 3 miesiące przed ustaloną wcześniej datą ślubu narzeczeni muszą zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami: • aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) świadectwo chrztu oraz bierzmowania, • zaświadczenie o ukończeniu albo o bieżącym uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim, • własne dowody osobiste + dane świadków. Na podstawie dostarczonych dokumentów urzędnik kościelny sporządzi protokół przedślubny oraz zapisze tzw. zapowiedzi, które wygłaszane będą przez dwa tygodnie w parafiach obojga przyszłych małżonków. Osoba będąca spoza parafii, gdzie załatwiane są formalności, musi dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii. Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty, zaznaczając przy konfesjonale, że jest to spowiedź przedślubna, aby uzyskać od księdza podpis na specjalnym formularzu. Na tydzień przed ślubem spisuje się akt ślubu. W tym celu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej: • aktualne, wydane nie później niż 3 miesiące temu, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi ślubnej w parafiach obojga narzeczonych, • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej, • dowody osobiste, • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeństwa, sporządzone w 3 egzemplarzach. W ustalonym terminie narzeczeni wraz ze świadkami (osoby pełnoletnie, mające zdolność podejmowania czynności prawnych) zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Jeśli świadkowie nie mogą stawić się osobiście lub parafia tego nie wymaga, narzeczeni mogą sami podać ich dane. Dzień przed zawarciem małżeństwa narzeczeni ponownie przystępują do spowiedzi. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające odbytą spowiedź. Tuż przed samą ceremonią ślubną, zarówno młoda para jak i świadkowie, podpisują ostatni dokument, jakim jest zgoda na skutki cywilno – prawne małżeństwa konkordatowego. Po przeprowadzonej uroczystości ksiądz wręcza nowożeńcom zaświadczenie o zawarciu małżeństwa wraz ze swoim podpisem. Jest to etap kończący procedurę zawierania ślubu konkordatowego. Po upływie 10 dni państwo młodzi otrzymują odpisy skróconych aktów małżeństwa i pieczątki w dowodach osobistych. Dla przyszłych małżonków ślub konkordatowy z wielu względów okazuje się być idealnym rozwiązaniem. Przede wszystkim – wszystko dzieje się w jednym miejscu. Młodzi bardzo cenią sobie ten fakt, gdyż przeżywają tylko jeden stres, a nie podwójny, jak w przypadku osobnych dwóch uroczystości – ślubu cywilnego i ślubu kościelnego. Następną, dość istotną zaletą tej formy zaślubin jest czysta oszczędność, zarówno czasowa, bo mniej formalności, ale i finansowa- para młoda nie wydaje dodatkowych pieniędzy na drugą ceremonię, nowy strój, fryzurę czy bukiet. Biorąc pod uwagę komfort i wygodę Ślub konkordatowy ma ułatwić życie nowożeńcom i urzędnikom, ponieważ to księża zajmuja się załatwianiem formalności. Patrząc i pod tym kątem nie sposób znaleźć choć jedną wadę przeprowadzanych w ten sposób uroczystości.